İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Mesajlar - Yönetim

Sayfa: [1] 2
1
UZOFF AİLECE İFTARDA BULUŞTU / Uzoff Ailece İftarda Buluştu
« : Mayıs 31, 2019, 06:15:15 ÖÖ »
Uzungöl Offroad Kamp ve Karavan Derneği Üyeleri Maçka Yazlık Mahallesi Livera Kamping Tesislerinde Ailece İftar Programında bir araya geldi.
Tabiatın güzellikleri içerisinde UZOFF un ruhuna uygun bir ortamda iftarını yapan UZOFF ailesi bir ramazanı daha böyle güzel bir İftar Programı ile geçirmenin mutluluğunu yaşamıştır.
UZOFF her ramazan ayında Geleneksel İftar Programı adı altında ailece bir arada iftar yapmaktadır.Bu iftar programı her yıl geleneksel olarak UZOFF Faaliyet Programına eklenmiştir.

2
YARIŞLAR / 2019 Yılı Karadeniz Offroad Yarışları
« : Nisan 25, 2019, 08:35:54 ÖÖ »
2019 Yılı içerisinde yapılacak olan Karadeniz Offroad Kupası Tarihleri ve Etapları Ekteki Davetiyede gösterilmektedir.
Katılmak isteyen veya Yarışmacı olarak katılmak isteyen davetiye üzerindeki bilgilerden faydalanabilir ve organizasyon için iletişim bilgilerinden faydalanabilir.

6
İletişim Bilgilerimiz / İletişim Bilgilerimiz
« : Mart 29, 2019, 08:50:16 ÖÖ »
İletişim Bilgilerimiz
Adres:

Gazipaşa Mahallesi Zeytin Sok.No:2/1   Ortahisar/TRABZON                         

 Tel : 0  530 549 77 02   
     Web: www.uzoff.org                         
                                                                               
      https://www.facebook.com/uzoff.offroad.kamp.karavan                                                                                               

Telefon:
(0 530 549 77 02

Email:

uzoff@hotmail.com

7
MİSYONUMUZ / UZOFF Misyonumuz
« : Mart 29, 2019, 08:35:08 ÖÖ »
Doğa Etkinliklerini yapmak,yaşatmak ve sevdirmek,
Doğa Dostu Paydaşlarla İş Birliği Yaparak Farkındalık oluşumuna katkı sunmak,
Çevre bilincini geliştirmek için görev almak,
Kamp ve Karavan yaşam biçimini tanıtmak,sevdirmek ve yaymak,
Offroad ve Safari gibi motorlu araç sporlarını sevdirmek,tanıtmak ve bilinçli yapılması için çalışmak,
İlimiz ve Ülkemiz Turizmine katkı sağlamak
Sivil Toplum Kuruluşu olarak sosyal bilinçlenmeye katkı sağlamak.

8
DENETLEME KURULU / Denetleme Kurulumuz
« : Mart 29, 2019, 08:07:26 ÖÖ »

9
YÖNETİM KURULU / Yönetim Kurulumuz
« : Mart 29, 2019, 07:34:05 ÖÖ »

10
TÜZÜK / UZOFF TÜZÜK
« : Mart 28, 2019, 01:37:53 ÖS »
UZUNGÖL OFF-ROAD KAMP VE KARAVAN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

   Derneğin Adı ve Merkezi
   Madde 1- Derneğin Adı: “Uzungöl Off-Road Kamp ve Karavan Derneği” dir.
   Derneğin merkezi Trabzon’dur.   Şubesi açılmayacaktır.
   Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
   Madde 2-Dernek, Off road motorlu araç sporları,safari,kamp,karavan Dağcılık ve Diğer Doğa Sporları’nın yapılmasına ,yaygınlaşmasına ve bu dallarda sporcu yetişmesine maddi ve manevi katkıda bulunmak.Doğa ve sporun sevdirilerek,üyelerin ve bölge insanının bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak. İnsanları yaşadıkları çevreyle tanıştırıp, doğaya karşı duyarlı kılmak ve bütünleştirmek. Trabzon ve çevresinin tanıtımına katkıda bulunarak, bölge turizminin gelişmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur. 
   Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
   5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
       Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, Offroad motorlu araç sporları,safari,kamp,karavan Dağcılıkve diğer Doğa Sporları alanında  yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
   Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
   Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
   Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
   Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
   Üyelikten Çıkma
   Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
   Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
   Üyelikten Çıkarılma
   Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
   1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
   2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
   3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
   4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
   Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
   Dernek  Organları
   Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
   1-Genel kurul,
   2-Yönetim kurulu,
   3-Denetim kurulu,
   Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
   Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
   2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
   Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü*
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçlarından biri yada birden fazla yöntem kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü*
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.   Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   
   1-Dernek organlarının seçilmesi,
   2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
   3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
   4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
   5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
   6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
   7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
   8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
   9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
   10-Derneğin vakıf kurması,
   11-Derneğin fesih edilmesi,
   12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
   Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri
   Madde 10-Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 
   Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
   Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 
   Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
   Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
   1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
   2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
   3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
   4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
   5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
   6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
   7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
   8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
   9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
   10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
   Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
   Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
   Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
   Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Derneğin Gelir Kaynakları
   Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
   1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak ta 1 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
   2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.       
   Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
   Madde 13-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
   Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi*
Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü   *
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. Elektronik ortamda verilmesi halinde çıktıları alınmaz.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Temsilcilik Açma*
Madde 17-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.
Derneğin İç Denetimi
   Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri   
Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
   Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
   Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
   Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
      Federasyon Kurma ve Temsil Etme
   Madde 20- Derneğin federasyon kurma ve temsil etme usulleri aşağıda belirlenmiştir.
1-Federasyon Kurma: Genel Kurul kararı ile dernek aynı amaçlı en az beş derneğin bir araya gelmesi ile oluşacak federasyona üye olabilir.
2-Temsil Etme: Üye olunan federasyona dernek üç üye ile temsil edilir.Bu üyeler dernek yönetim kurulunca seçilir.

   Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
   Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Uzungöl Offroad Kamp ve Karavan  Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
   

Hüküm Eksikliği
   Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
   Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.   
   Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı       :                                     Görev Unvanı              :
1-Mustafa MUTLU                                       Geçici Başkan
2-Adem Yetim                                            Geçici Üye
3-Murat KAPLAN                                         Geçici Üye
4-Telat ERDOĞAN                                       Geçici Üye
5-Murat AĞIRMAN                                      Geçici Üye
6-Cemal SÜRMENELİ                                  Geçici Üye
7-Ertuğrul KADI                                         Geçici Üye

Bu tüzük 22 (Yirmiiki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.
[/pre]

11
UZOFF'U TANIYALIM / UZOFF'U TANIYALIM
« : Mart 28, 2019, 11:32:30 ÖÖ »
UZOFF
UZUNGÖL OFFROAD KAMP VE KAR
AVAN DERNEĞİ
K.T. 2013
uzoff@hotmail.com
GİRİŞ
2013 yılında bir grup doğa ve sporsever tarafından kurulan UZOFF adını aldığı Offroad, Kamp, Karavan, Safari ve Dağcılık alanında faaliyet göstermektedir. En çok yapılan faaliyet alanı her ayın son hafta sonu cumartesi-pazar gerçekleştirilen iki günlük kamp etkinliğimizdir.
 
Ayrıca, yaz ayları özellikle Yayla Şenlikleri yapıldığı dönemlerde şenlik bölgelerinde hafta sonu olmak üzere kamplı etkinlikler yapmaktayız. Etkinliklerimiz alanında imkan olursa; safari, Offroad ve yürüyüşler yapılmaktadır. UZOFF amacına uygun tanıtım etkinlikleri ve Turizme destek amaçlı tanıtım faaliyetleri de yapılmaktadır.
UZOFF, branşları ile ilgili (offroad, kam ve karavan) federasyonlara üyelik için 2019 yılında gerekli işlemleri tamamlamayı planlamıştır. Bu amaçla gerekli altyapı çalışmaları devam etmektedir.
UZOFF çevreye duyarlı, doğa ve yaban dostu  bir dernektir. Bölgemizdeki tüm çevre koruyucu aktiviteleri destekler veya bizzat katılır.
DAĞCILIK
Dağcılık, tüzükte dağcılık faaliyet alanlarımızdan olmakla beraber kulüp değildir, eğer üyelerimizden dağcılık faaliyeti yapmak isteyen olursa dost kulüplerin faaliyetlerine katılmalarını sağlamaktayız.
YAYLA ŞENLİKLERİ
UZOFF, ilimiz ve ülkemizin yapılan muhtelif veya geleneksel yayla şenliklerine katılmaya özen göstermektedir.
 
Gezenbilir Gurubunun Geleneksel Bolu Kış Kampına her yıl katılım sağlanmaktadır. Bu etkinliğin Yaz ve Kış olarak İlimizde yapılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
OFFROAD YARIŞLARI
Kurulduğumuz 2013 yılından bu yana Bölgemizde gerçekleştirilen Offroad yarışlarına gözlemci olarak katılmaktayız. TOSFED’e üye olup aktif yarışçı olarak katılım için gerekli çalışmalarımız devam etmektedir.
 
SOSYAL FAALİYETLER
Sosyal amaçlı projelerimizi bu yıldan sonra yoğunlaştırmayı planlamaktayız. Şehit ve Gaziler ile onların çocuklarına yönelik sosyal projelerimiz var hayata geçirmek için çalışmalarımız devam etmektedir.
 
FOTOĞRAF SERGİLERİ
Kulüp üyeleri ve sporcular faaliyetlerde doğal güzelliklerle iç içe olduklarından fotoğraf kurslarına katılarak, bu sanatta kendilerini geliştirmiştir. Yine 2019 yılından itibaren  bu alanda da eksiğimizi giderip istekli üyelerimize bu konuda yardımcı olacak çalışmalarımız olacaktır.

FOĞRAF GÖSTERİLERİ
Her ay belirlenecek olan bir akşamı kulüp merkezinde, üye veya dostlarımızdan birinin sunduğu fotoğraf gösterileri olacaktır.
 
TURİZM ÇALIŞMALARIMIZ

Yerel yönetimlerle Turizm İl Müdürlüğü ile gerçekleştirmek istediğimiz bazı ortak projeler üzerinde çalışmaktayız. Bu projeler  turizm çeşitliliğini artırmak için ilimizin var olan güzelliklerini imkana çevirmek gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalarımız tamamlandığında kamu oyu ile paylaşacağız.

ÇEVRE KORUMA ÇALIŞMALARI
Çevreye duyarlı her türlü olumlu eylem içerisinde oluruz. Bunun için bu alanda yetki tüm kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve ortak çalışma içerisinde olmaktan asla ödün vermeyiz.
 
İNTERNET- WEB SİTESİ VE SOSYAL MEDYA

UZOFF’u sanal ortamda tanıtan www.uzoff.org internet sitemiz 2013 yılından bu yana hizmet vermektedir. Web sitemiz FORUM SİTESİ formatındadır, Web sitemizde forum formatında katılımcılar amaca uygun konular ekleyebilmekte olduklarından aktif katılım sağlama imkanı bulabilmektedir. Ayrıca Offroad,safari,kamp,karavan,fotoğraf, video   ve dokümanlar eklenmek suretiyle zengin bilgi akışı sağlanabilmektedir.

UZOFF YÖNETİM KURULU
Mustafa MUTLU   Yönetim Kurulu Başkanı
Adem YETİM   Başkan Yardımcısı
Süleyman KÖSEOĞLU   Sayman
Ertuğrul KADI   Sekreter
Telat ERDOĞAN    Yönetim Kurulu Üyesi


SON SÖZ

UZOFF, bir dernek ve spor kulübü olmakla birlikte aynı zamanda toplumun bilinçlenmesi ve ilerlemesi için çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Sizi de faaliyetlerimizde aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.
Bu bağlamda ‘’ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe  Sürdürülecek Çalışma  Konuları ve  Biçimleri  İle  Faaliyet Alanı
Madde 2-Dernek, Offroad motorlu araç sporları, safari, kamp, karavan Dağcılık ve diğer Doğa  Sporlarının yapılmasına, yaygınlaşmasına ve bu dallarda sporcu yetişmesine maddi ve manevi  katkıda bulunmak. Doğa ve sporun sevdirilerek, üyelerin ve bölge insanının bedensel ve ruhsal  açıdan sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak. İnsanları yaşadıkları çevreyle tanıştırıp, doğaya karşı duyarlı kılmak ve bütünleştirmek. Trabzon ve çevresinin tanıtımına katkıda bulunarak,  bölge turizminin gelişmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Saygılarımızla…
UZOFF YÖNETİM KURULU
[/size][/font][/size]

13
Kamp - Çadır / Hıdırnebi Yaylası Kampı
« : Temmuz 19, 2017, 12:23:22 ÖS »
Hıdırnrbi Yaylasında göl kenarında bir gecelik kamp,mükemmel bir hava ve çok keyifli idi.

14
Doğa Gezi Yürüyüş / Gezi anılarımız
« : Temmuz 19, 2017, 08:24:05 ÖÖ »
Etkinliklerimizden kareler

15
Doğa Gezi Yürüyüş / Doğa Güzellikleri
« : Temmuz 19, 2017, 08:22:44 ÖÖ »
Doğada Yaşanan anlar,tekrarı mümkün olamayacak anlar ve anılarımız.

Sayfa: [1] 2